Wat is je privacybeleid?

In 2008 begon ik met het fotograferen van uitvaarten onder de naam De Gevoelige Plaat. Deze naam koos ik onder andere, om aan te geven dat ik me bewust ben van de gevoeligheid van het onderwerp. Privacy is dus voor mij vanaf het begin af aan een belangrijk punt geweest. U zult van mij geen berichtjes op sociale media vinden over uitvaarten die ik heb gefotografeerd; blogs die ik – zo nu en dan schrijf – gaan niet over te herleiden uitvaarten; het gebruik van foto’s op mijn site of in ander promotiemateriaal is met toestemming van de nabestaanden/opdrachtgever; ik bewaar mijn foto’s niet online, reacties van opdrachtgevers zijn anoniem, etc. Dit deed ik vanuit dit bewustzijn van de gevoeligheid van het onderwerp.

Met de nieuwe wet Algemene Verordening Persoonsgegevens is er nu een moment aangebroken om dit persoonlijke uitgangspunt verder onder de loep te nemen en te onderbouwen met een heus beleid.

Privacybeleid De Gevoelige Plaat (DGP) per 25 mei 2018

 

Algemene persoonsgegevens

De persoonsgegevens die DGP verzamelt/krijgt van een opdrachtgever (al dan niet via een uitvaartbegeleider) worden enkel en alleen gebruikt om de opdracht uit te kunnen voeren. Het contactadres dient om de reportage en factuur toe te sturen, e-mailgegevens en telefoonnummers om te communiceren over de opdracht. Deze gegevens worden bewaard zolang de opdracht nog niet is afgerond en/of zolang de wettelijke bewaartermijn met betrekking tot administratieve verplichtingen geldt.

De persoonsgegevens die via het bestelformulier voor het boek ‘Valt u al? Over leven met MSA’ worden verzameld, dienen enkel voor het toesturen van het boek en factuur en een bevestiging via de mail.

 

Foto’s

Foto’s kunnen ook onder persoonsgegevens vallen; als erop mensen herkenbaar of identificeerbaar in beeld zijn. Dat betekent dus dat DGP als fotograaf per definitie met het maken van foto’s persoonsgegevens verzamelt en bewaart.

DGP maakt foto’s tijdens een uitvaart in opdracht en op verzoek van de familie. De foto’s zijn dan ook alleen bestemd voor de familie. Eventuele verzoeken door derden om foto’s te kunnen gebruiken, zullen dus altijd door de familie akkoord bevonden moeten worden. DGP gebruikt ook geen foto’s van uitvaarten voor offline-portfolio of website, zonder uitdrukkelijke toestemming van de familie.

 

Website

DGP heeft een verwerkersovereenkomst met de hostingsdienst van deze website. Vooralsnog maakt deze website geen gebruik van cookies of Google Analytics. Wie weet komt het er ooit nog eens van; dan wordt deze verklaring aangepast.

 

Bewaartermijn foto’s

De originele (Raw)bestanden bewaart DGP tot twee weken na betaling van de opdracht, expliciete andere afspraken daargelaten. De bewerkte JPG’s, die in de reportage komen, worden voor een termijn van 10 jaar bewaard, zodat een familie de foto’s nogmaals kan opvragen in geval van verlies en voor de continuïteit van DGP.

 

Delen van gegevens

DGP deelt geen gegevens met andere bedrijven, anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeengekomen opdracht of als daar een wettelijke verplichting toe zou zijn.

 

Beveiligen van persoonsgegevens

Zoals gezegd onderkent DGP het belang van privacy en doet DGP er alles aan om op een passende manier de gegevens te beveiligen tegen onbevoegde toegang, misbruik, ongeoorloofde publicatie of wijziging, verlies e.d.

 

Links naar andere pagina’s

DGP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inhoud en/of beveiliging van websites waarnaar op deze site wordt gelinkt.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U mag DGP vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u DGP verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Daarvoor kunt u contact opnemen met DGP door een mail te sturen aan info@degevoeligeplaat.nu met daarin een gespecificeerde omschrijving van uw wensen. Om er zeker van te zijn dat u degene bent, die dit verzoek doet, ontvangt DGP daarbij graag een kopie van uw paspoort (maak hierbij de onderste strook waarop het paspoortnummer en BSN staat zwart).

DGP zal uw verzoek binnen drie weken in behandeling nemen en toetsen aan wettelijke standaarden. Ook kunt u eerder verleende toestemming voor gebruik van gegevens intrekken, voor zover dat de uitvoering van de overeenkomst niet onmogelijk maakt.

 

Klachten

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door DGP, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

DGP behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen of aan te passen aan nieuwe vereisten en inzichten in de toekomst.